De handreiking

‘Met je team aansluiten bij de bewoners’

Wat is de handreiking
‘met je team aansluiten bij de bewoners’?

Met vele teams en zorgorganisaties is, in opdracht van V&VN en het ministerie van VWS, deze handreiking in de praktijk ontwikkeld. De handreiking is een hulpmiddel om met elkaar te onderzoeken hoe je als team (beter) kunt aansluiten bij de bewoner(s).

De essentie van de handreiking is om daarbij alle invalshoeken in beeld te krijgen en te benutten. Het gaat hierbij steeds om het samenbrengen van het perspectief van bewoners en hun naasten, van professionals (het zorgteam, (para)medici en ondersteuning), en van management en bestuur. Het uitgangspunt is dat al deze betrokkenen elkaar nodig hebben om met elkaar kwaliteit van leven voor elke bewoner te verhogen.

De handreiking is bedoeld voor zorgprofessionals en teams om hiermee aan de slag te gaan.
De methodiek heet Plussen. Lees hier meer over de aanpak, welke bestaat uit 3 fasen.

Bij elke fase bevat de aanpak verschillende tools die je hierbij kunt gebruiken.
Ook vind je hier voorbeelden uit de praktijk en ervaringen van organisaties die meegedaan hebben met de ontwikkeling.

handreiking

Download de afdrukbare versie van plussen