Wat levert het op?

Inspiratie uit de praktijk

Wat levert het op?
Inspiratie uit de praktijk

Het resultaat van de aanpak is dat, door het organiseren en het uitvoeren van reflectie en dialoog met alle betrokkenen, de kwaliteit van leven en van zorg voor bewoners wordt verhoogd. Met je team goed aansluiten bij de bewoner(s) vraagt om het creëren van een werkomgeving waarin elke professional maximaal tot haar recht komt met haar motivatie, deskundigheid en talent.

Ter inspiratie kan je hier voorbeelden uit de praktijk vinden. Er zijn filmpjes gemaakt met pilotteams, er zijn casussen vanuit de praktijk uitgewerkt en ook foto’s van het spel Plussen kan je hier vinden.

Bij nieuws zijn ook berichten te lezen waarin teams hun ervaringen met Plussen delen.

“We hebben in dit traject geleerd hoe we anders kunnen kijken naar ons werk en hoe we ons gedrag en onze houding kunnen veranderen door terug te gaan naar 'de bedoeling'”

Zinzia,locatie Rumah Kita

“Door Plussen kwamen we vanuit verschillende perspectieven en functies met elkaar in gesprek; het werd ineens duidelijk waar het om draait”

Zorgpartners Midden-Holland,locatie Floravita

“De vraag moet steeds zijn: Wat is de wens van de bewoner en wordt de bewoner er beter van? En hoe kunnen wij daar multidisciplinair aan bijdragen?”

Zorggroep Elde,locatie Sint Michielsgestel

Download de afdrukbare versie van plussen